Kintshop-Online AlışverişKintshop uygulamasında aç
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz; (bundan böyle kısaca 'Ziyaretçi(ler)' diye anılacaktır.) Şirketimiz E KİNT ELEKTRONİK TİCARET TURİZM OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ. (bundan böyle 'KintShop' olarak anılacaktır.) olarak sizi hizmetlerimizden yararlandırırken kişisel verilerinizin gizliliğini yasal mevzuata uygun bir şekilde güvenle koruyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan Aydınlatma Yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu kapsamda KintShop olarak web sitemizde (mobil uygulaması dahil) Ziyaretçi bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda esasları belirtilen değişen mevzuata göre güncellenebilen bu Gizlilik Politikası ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır, bu nedenle uygulamalarımızdaki herhangi bir değişiklikten haberdar olduğunuzdan emin olmak için web sitemizi her kullandığınızda lütfen bu Gizlilik Politikasını kontrol ediniz.

Web sitesini kullanmaya devam etmeniz, Gizlilik Politikamızdaki herhangi bir değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. E-KİNT-KİNTSHOP, ZİYARETÇİLERİ HAKKINDA HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYOR?

• Kimlik Bilgileriniz: Adınız, Soyadınız, Cinsiyet ve Yaş bilginiz, TCKN
• İletişim Bilgileriniz: Cep Telefonu Numaranız, E-Posta Adresiniz, Teslimat Adresiniz
• Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve Fatura Bilgileriniz, Teslimat İşlem Bilgileriniz, Alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, Talep ve şikâyet   bilgileriniz, Platformda yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler,   Müşteri hizmetleri ile yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler
• İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, Şifre ve parola bilgileri, Çerez bilgileri,
• Hukuki İşlem Bilgileriniz: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, Yasal bilgi talebi bilgileriniz,
• İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız,
• Diğer Kişisel Bilgileriniz: Fotoğraf, Banka hesap bilgileri

2. E-KİNT-KİNTSHOP, KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA TOPLUYOR VE İŞLİYOR?

Kişisel bilgilerinizi, siz Değerli Ziyaretçilerimize sunduğumuz KintShop hizmetlerini yürütmek, sunmak, sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek için işlemekteyiz. Bu amaçlar şunlardır:

Ürün ve Hizmetlerin Satın Alınması ve Teslim Edilmesi:

Siparişlerinizi almak ve yönetmek, Elektronik ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, İşlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, Ürün ve hizmetleri teslim etmek, ,İade edilen ürünlerin takibinin yapılması, Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması, Ödemeleri işleme koymak; Siparişler, Ürünler, Hizmetler ve Promosyon teklifleriyle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi işlemekteyiz.

KintShop Hizmetlerinin Sunulması, Sorunlarının Giderilmesi ve Geliştirilmesi:

Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, KintShop Hizmetlerinin işlevselliğini sağlamak, Performans değerlendirmesini yapmak, Hatalarını düzeltmek ve kullanışlılığını ve etkinliğini arttırmak, Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, KintShop platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması, Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi ile Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilmesi için kişisel bilgilerinizi işlemekteyiz.

Öneriler ve Kişiselleştirme

Kişisel bilgilerinizi, size ilginizi çekebilecek özellikleri, ürünleri ve hizmetleri önermek, tercihlerinizi belirlemek ve KintShop Hizmetleri deneyiminizi kişiselleştirmek için işlemekteyiz.

Tanıtımlar:

KintShop siteleri, içerikleri veya servisleriyle ilişkileriniz gibi bilgilerinizi ilgi alanlarınıza dayalı özellikler, ürünler ve hizmetlerle ilgili tanıtımları size göstermek, Açık rızanızın bulunması halinde, KintShop nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, için işlemekteyiz.
(İlgi alanına dayalı tanıtımları göstermek için sizi kişisel olarak tanımlayabilecek bilgileri kullanmayız.)

Dolandırıcılığın Önlenmesi ve Kredi Riskleri:

Müşterilerimizin, KintShop 'un ve diğerlerinin güvenliğini korumak ve dolandırıcılığı, suiistimali tespit etmek ve engellemek, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için kişisel bilgileri işlemekteyiz.

Hukuki Yükümlülüklere Uyum:

Belirli durumlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için yani kişisel bilgilerinizi yasalara uyabilmek için toplamakta ve kullanmaktayız.

(Örneğin; Kimlik tespiti ve diğer amaçlar için satıcılardan konum ve banka hesabına ilişkin bilgi toplamaktayız.)

Sizinle İletişim Kurulması:

Kişisel bilgilerinizi, KintShop hizmetleri ile ilişkili farklı kanallar aracılığıyla (Örn. telefon, e-posta, chat, sohbet yoluyla) sizinle iletişim kurmak, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması için kullanırız.

Rızanızı İstediğimiz Amaçlar:

Kişisel bilgilerinizi, size belirttiğimiz belirli bir amaç kapsamında işlemek için de rızanızı isteyebiliriz.

Mesela açık rızanızın bulunması halinde, KintShop nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, kampanyaların yürütülmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi için kullanabiliriz.

  işisel bilgilerinizin belirli bir amaç için işlenmesine rıza verirseniz, bu rızayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rızanızı geri aldığınızda, verilerinizin bu amaç   için işlenmesini durduracağız.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

KintShop, Kişisel Verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5,8 ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir;

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi:

Kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kullandığımızda.

Örneğin;

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla,

• Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması:

Size ürün veya hizmet sunduğumuzda veya bunlarla ilgili sizinle iletişim kurduğumuzda, Buna; siparişlerinizi almak ve yönetmek, ürün ve hizmetlerimizi teslim etmek ve ödeme süreçlerini yürütmek için kişisel verileri işlememiz dahildir.

İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması:
İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması:

KintShop hizmetlerimizi geliştirirken, Ziyaretçilerimizin, bizlerin ya da diğer kişilerin güvenliğini korumak adına, hile ve dolandırıcılığı önlemeye çalışırken veya size ilgiye dayalı reklam sunduğumuzda.

Rızanın Varlığı:

Verilerinizi işlemek için özel olarak sizinle iletişime geçerek rızanızı almamız halinde. (Örneğin; Yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.)

Kişisel verilerinizin özel bir amaçla işlenmesine rıza vermeniz halinde, bizimle iletişime geçerek dilediğinizde rızanızı geri alabilirsiniz, bu durumda verinizi anılan amaç için işlemeyi durduracağız.

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması:

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

• Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

gibi hukuki sebeplere dayanarak web siteleri, web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, yazılı veya elektronik olarak toplamaktadır.

4. E-KİNT-KİNTSHOP, KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE HANGİ SEBEPLERLE AKTARIYOR?

KintShop, kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikasında ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda;

İşlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, Satıcı ve Kargo Şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir.

Fatura Oluşturulması; Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla Kargo Şirketi ile paylaşılmaktadır

Üye Müşteri/Misafir Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler Pazar Araştırması Yapacak Şirketlerle paylaşılmaktadır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla Ticari Elektronik İleti Aracı Hizmet Sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Müşteri/Misafir Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, Çerez Hizmeti Alınan Yurt İçi/Yurt Dışında Bulunan İş Ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, ek olarak iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yurt Dışındaki İş Ortaklarımızla paylaşılacaktır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, KintShop kurumsal whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır.

(Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, KintShop’un sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanabilecektir.)

Örneğin; İşlem geçmişinizi ve siparişlerinizi gönderdiğiniz adresleri önceden verdiğiniz siparişleri inceleyebilmeniz (ve dilerseniz tekrarlayabilmeniz) ve size önerdiğimiz ürünlerin ve içeriğin uygunluğunu geliştirebilmek amacıyla saklıyoruz.

5. E-KİNT-KİNTSHOP KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?

KintShop ile paylaşılan kişisel veriler, KintShop gözetimi ve kontrolü altındadır. E-Kint/KİNTSHOP, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

KintShop tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin hakları aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; KintShop web sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Bunlardan herhangi birini yapmak için, Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI:

KintShop, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

KintShop tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyotlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi Ziyaretçiler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler.

Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

KintShop tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

KintShop tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

8. ALIŞVERİŞLER ve DİĞER TÜKETİCİ İŞLEMLERİ:

Ziyaretçilerin yukarıda belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce ilgili Satıcı/Sağlayıcı ile yapacakları tüketici sözleşmesine tabidir.

*Tüketici sözleşmesi taraflar arasında kendi şartlarında uygulanır.

Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz Sipariş Ön Bilgilendirme Formu- Mesafeli Satış Sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

9. SİTE İÇERİĞİ ÜZERİNDEKİ HAKLAR:

Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm Fikri-Sınai Haklar ve Mülkiyet Hakları Şirketimiz KintShop’ a aittir.

10. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

Kişisel bilgilerinizi, KintShop hizmetlerini kesintisiz olarak kullanmaya devam edebilmeniz amacıyla, bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen ilgili amaçların gerçekleştirilebilmesi için, vergi ve muhasebe gibi konularda mevzuatta öngörülen süreler boyunca veya size bildirilen süreler boyunca saklıyoruz.

 Çağrı Merkezi Ses Kayıtları 3 Yıl 6563 Sayılı Kanun ve İlgili İkincil Mevzuat
 Üyelik ve Siparişe İlişkin Kayıtlar 10 Yıl 6098 Sayılı Kanun
 Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar 10 Yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
 Çerezler En Fazla 540 Gün
 Ticari Elektronik İleti Onay Kayıtları Onayın Geri Alındığı Tarihten İtibaren 1 Yıl 6563 Sayılı Kanun ve İlgili İkincil Mevzuat
 Çevrim İçi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri 2 Yıl 5651 Sayılı Kanun
 İş Başvurusu Dolayısıyla Alınan Bilgiler ve/veya Cv’ler 1 Yıl
 Üye Müşteri/Misafir Müşterilere İlişkin Kişisel  Veriler Hukuki İlişki Sona Erdikten Sonra 10 Yıl; 6563 Kanun ve  İlgili İkincil Mevzuat Uyarınca 3 Yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun,  213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
 Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler Hukuki İlişki Sona Erdikten Sonra 10 Yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
 Kullanılabilirlik Testi Araştırması Amacıyla Alınan Kişisel Veriler 2 Hafta

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen süreler dahilinde veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda, derhal veya verinin niteliğine göre makul süre zarfında ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

11. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTELER-DİJİTAL PLATFORMLAR VE UYGULAMALAR:

Sitemizden (mobil versiyonları dahil) ulaşılan diğer sitelerde, kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair dijital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

12. PEKİ YA ÇEREZLER ve DİĞER TANIMLAYICILAR?

Alışveriş deneyiminizi geliştirmek, hizmetlerimizi sunmak, müşterilerin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlayarak iyileştirmeler yapabilmek ve tanıtımları gösterebilmek için Çerezler ve benzeri araçları kullanmaktayız.

Onaylı üçüncü taraflar da bu araçları, tanıtım gösterimimizle bağlantılı olarak kullanır.

Çerezler ve bunları nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerezler Politikamızı okuyun.

HATIRLATMAK GEREKİRSE:

Ziyaretçiler tarafından verilen, edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

** Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz ‘den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez

* Sitemize üyelik, (varsa) ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

-> Web Sitesi, üçüncü şahıslar ve/veya bağlı kuruluşlar tarafından sahip olunan ve işletilen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu üçüncü taraflar ve bağlı kuruluşlar sizden bilgi toplayabilir.

Herhangi bir üçüncü tarafın veya bağlı kuruluşun gizlilik ve güvenlik uygulamalarını kontrol etmiyoruz ve bunlardan sorumlu değiliz.

İşimiz sürekli olarak değişmektedir ve Gizlilik Bildirimimiz de buna uygun olarak değişecektir.

Verdiğimiz sözlerin arkasındayız ve etkilenen Ziyaretçilerin onayı olmadan, geçmişte topladığımız müşteri bilgilerini asla daha az korunur hale getirecek şekilde politikalarımızı ve uygulamalarımızı esaslı bir şekilde değiştirmeyeceğiz.

Son değişiklikleri görmek için internet sitemizi sık sık kontrol etmeniz gerekir. Aksi belirtilmediği takdirde, güncel Gizlilik Bildirimimiz, siz ve hesabınız hakkında sahip olduğumuz tüm kişisel bilgiler için geçerlidir.


-> Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla beraber, mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz.

13. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:

Eğer KintShop hakkında gizliliğe ilişkin herhangi bir endişeniz varsa veya veri sorumlularımızdan biri ile iletişime geçmek isterseniz; Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

KVKK 11. maddede belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Türkçe ve Yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır.Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

- Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

- Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Macun Mah. Bağdat Caddesi 95A/7 Ece İŞ MERKEZİ YENİMAHALLE / ANKARA adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] e-posta adresine veya 0 850 307 05 35 No’lu telefondan çağrı merkezine ulaşarak yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] KEP adresimize yapabilirsiniz.

Başvurunuzun, talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir.

Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.